now ima
Today kyou
tomorrow ashita
yesterday kinou
the day before yesterday ototoi
the day after tomorrow asatte
this morning kesa
this evening konban